Hoppa till sidans innehåll

Kvällsköret - Deltagarinformation 2017


MKS Onsdagsseglingar ”Kvällskören”

MKS Kvällskör genomförs onsdagar maj - september på vår fjärd som vi MKS:are kallar Fjåset. Start sker kl. 18.00 med grindstart. Hare och skyddande funktionärsbåt. (se bild)
De två sista onsdagarna i september sker start kl. 17.30. Segling kan inställas om det är för lite eller för mycket vind. Deltagande sker på egen risk. Du måste själv bedöma om du behärskar rådande väderleksförhållanden. Ta inga onödiga säkerhetsrisker.

Banan läggs som en kryss- länsbana (se bilder) . Antalet varv bestäms av funktionärerna under pågående segling för att segrande båt ska segla ca 75 minuter.

Vår målsättning är att vi alla ska ha kul tillsammans och segla ärligt. Vid regelbrott tar du självklart ditt straff.  Du förväntas vara hjälpsam och  kommunicera i en trevlig ton.  

Vid regelbrott tillämpar vi ensvängsstraff (360 grader). (Eventuellt kan detta ändras under säsongen eller till nästa säsong. Isåfall föregås det av särskild information.)

Normala Kappseglingsregler gäller  och när man har startat har man godtagit reglerna från 2017-2020 , med några lokala kappseglingsbestämmelser som finns i den här texten.

Segelnummer skall finnas i seglet och vara det som Du anmält till MKS.

OBS: Om Du seglar Radialrigg måste Du anmäla det till Funktionär senast vid målgång!

Endast klubbmedlemmar tas med i resultatlistan.
Om Du inte är klubbmedlem måste Du meddela detta till Funktionärerna före start eller senast vid målgång.

Båt som bryter måste meddela funktionär. Mycket viktigt för säkerheten och resultatlistan.

  

Bana

Banan är en kryss-länsbana med gula märken. Kryssboj och Startbegränsningsboj/Länsboj har grön markering. Dessa är banans huvudmärken om ev. banändring görs. Då kan Splitboj resp Gateboj helt utgå pga att funktionärer inte hinner flytta dessa. De tas bort snarast möjligt. Om större banändring måste ske KAN ett nytt helgrönt märke läggas ut.

Om gateboj är utlagd före start så räknas denna EJ som märke på första kryss.

  
Övergripande banbeskrivning
Förtydliganden över kryss- och länsbojar:
Splitboj
 Avstånd mellan split- och kryssboj är normalt ca 20 m.
 
 
 
 
Gateboj
Avstånd mellan gate- och länsboj är normalt ca 20 m.
 
 
Starten

Förberedelsesignal sker genom  långa  ljudsignaler ca 30-60 sekunder innan haren startar. Haren och den skyddande funktionärsbåten startar långt nere i lä på startlinjen och seglar dikt bidevind för att passera strax ovanför Startbegränsningsbojen. (ca 2-10 m).

Startande båtar seglar för styrbords halsar och startar genom att passera bakom funktionärsbåten. Startande båt måste passera startlinjen med begränsningsbojen på sin styrbordssida.

 
start2
 

Båt som gör en ”Grosshandlarstart”   (se på ovanstående bild) får inte fortsätta segla förrän den tagit sitt straff. Låt kringliggande båtar segla iväg, ta straffet utan att störa andra båtar. Grosshandlare som inte tar sitt straff enligt detta blir diskvalificerad.

 

Målgång

Se nedanstående bild .

Målgång sker rakt akter om funktionärsbåten. En tänkt förlängd linje från funktionärsbåtens för till mitten på akterspegeln.)
Funktionärsbåt gäller som märke. Plats för märke regler gäller.
Försök minnas nån/några båtar i din direkta närhet om funktionärerna skulle få problem med protokollet. Sista båt som räknas skall gått i mål inom 30 min efter segrande båt.

Efter målgång ska du snabbt segla bort från målområdet för att inte störa andra seglande.
Håll även undan för yrkestrafiken.

 

Resultat

Poängberäkning

- Vinnaren får poäng för antalet bakomvarande medlemmar +2 poäng
- övriga får poäng för antalet bakomvarande medlemmar + 1 poäng
- medlem som brutit får 0,5 poäng
- medlem som blivit diskvalificerad får 0 poäng
- funktionärernas poäng beräknas på snittplacering över säsongen. Under säsongen markeras funktionärsskapet med lila färgmarkering, märkt med ”F”.

Av årets genomförda seglingar räknas de 15 bästa som ger dig din slutpoäng.


Protester

Vi utgår från att deltagandet i våra seglingar bygger på att ha kul och segla ärligt och att den som begår ett regelbrott självklart tar sitt straff på banan. Vi vill att seglingarna avgörs på banan och inte på landbacken!

Om det i något fall skulle bli nödvändigt att lämna in protest ska den protesterande ute på banan tydligt ropat ”protest ” till den båt som ansetts ha gjort regelbrott.

Vid målgång ska den protesterande meddela funktionärsbåten att protest kommer att lämnas in.
Funktionärsbåten meddelar den protesterande båten när de har möjlighet att ta emot protesten.

Funktionärerna är första instans och löser förhoppningsvis protesten med berörda under kvällen.

Kan det inte lösas under kvällen kan ärendet gå vidare till nästa instans som är Protestnämnden.
Då gäller följande steg.
1. Protest ska av den protesterande båten mailas med en skiss och angivande av vilken regel den felande har brutit mot. Senast dagen efter, alltså torsdag.
2. Felande båt ska maila sin version senast fredag.
3. Protestbeslut avges senast söndag.
4. Resultatlistan justerad senast tisdag om protesten blivit godkänd.


Möjlighet till nedflyttning av placering kan i undantagsfall användas istället för diskvalificering.

Uppdaterad: 2017-10-15 20:28

Postadress:
Mälarhöjdens Kanotsällskap
Pettersbergsvägen 54
12940 Hägersten

Besöksadress:
Pettersbergsvägen 54
12940 Hägersten

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info