Hoppa till sidans innehåll

Urspr. kvällskörs reglemente


Denna sida visar det ursprungliga "reglementet" för Kvällskören. Detta är den charmiga basen, som idag är mer att betrakta som kuriosa. De regler vi seglar efter finnner du här - Kvällsköret - bana/regler>

Kvällsköret bana/regler är överordnat reglementet.

 

Kvällskörsreglemente (regelsamling)

Kvällskören är en prestigefylld klubbsegling som sträcker sig från maj månad till september, och den lycklige som vinner sammanlagt får titulera sig "Fjåsets Riddare"!
Reglementet som skrevs i mitten av 80-talet och redigerades vördsamt januari 1998,
lyder som följer:

Detta reglemente skola ovillkorligen följas, även då vederbörande har fyllt Master.

Tävlingens officiella namn är "MKS Kvällskör" - i folkmun benämnt endast "Kvällskören" (utt. som tj.) och består av ett antal delseglingar som går av stapeln om onsdagkvällar kl. 18.00 under den ljusa årstiden.

Första delseglingen (segling nr. 1) infaller första onsdagen i maj. Om denna onsdag infaller den första i månaden (maj) uppskjutes kvällskörsstarten en vecka.

Detta för att alla seglare i vanlig ordning skall kunna demonstrera mot regn och stiltje på onsdagkvällar mellan kl. 18.00 och kl. 20.00 eller mot något annat av betydelse. Sista delseglingen infaller sista onsdagen i september, förutsatt att sommartid gäller.

Kvällskören skall förläggas på den del av Mälaren som benämns "Fjåset". För den som har svårt att finna det aktuella vattnet hänvisas till telefonkatalogen (kartan) där finns Fjåset med under namnet "Mälaren".

Tävlingen äro öppen för samtliga Laser-seglare. Dock för att erhålla poäng krävs att man är invald medlem i MKS och att medlemsavgift etc. i laga ordning är erlagd.

Flytväst skola obönhörligen bäras vid segling. Detta gäller även de som tror sig vara simkunniga och fyllt Master. Observera att hängväst och flytväst icke är samma sak.

Varje delsegling går till så att de deltagande i samförstånd bestämmer en lämplig bana och åt vilket håll densamma skall seglas åt. Det må här
framhävas vikten av att alla seglar samma bana. Detta för att kunna fastställa en resultatlista. Om annat icke överenskommits skall märkena tas om babord. Då Fläsket räknas som märke skola Fläsket obönhörligen rundas åt samna håll som övriga märken i banan.


Vad själva starten anbelangar så nyttjas s.k. grindstart. Tillvägagångssättet är sådant att en utsedd "hare" börjar ett långt babordsben dikt bidevind (seglingstern) varefter de övriga på ett så lugnt och behärskat sätt som möjligt startar genorn att skära harens kurs strax akter (stjärten) om densamma.

Hinner någon ej till starten må denne starta i efterskott genom att starta strax bakorn den sämst placerade båten. Är ställningen oklar kan starten i stället ske strax bakorn den tidigare haren.

Visar sig banläggningen under kappseglingens gång vara mindre väl genomtänkt, t. ex. beroende på vindvridning, må bansträckningen omabetas under seglingens gång. Beslutet om ändrad banläggning tas av den som för tillfället ligger på andra plats. För att beivra missbruk krävs en bred samförstånds lösning där samtliga tar sitt ansvar så att alla blir medvetna om att banan har förändrats.
Påpekas bör att ett fullföljt Kvällskör kräver att målgången är vid MKS brygga.

Sedvanliga kappseglingsregler skola gälla, även för de fryntliqa deltatagande personer som blivit Master. Som exempel på vedertagen kappseglingsregel är regel nummer 10, för olika halsar.
När båtar ligger för olika halsar ska en båt för babords halsar hålla undan för båt för styrbords halsar.

Den som bryter mot någon regel skola bestraffa sig själv genom att självmant och utan att hindra någon medtävlande utföra en 360-graders-sväng eller runda om ett märke. Om någon vid rundning av Fläsket kommer åt märket, må denne av barmhärtighetsskäl välja mellan att runda om eller att göra en enligt ovan nyssnämnda sväng. Det sistnämnda må rekommenderas.

Poängberäkningstekniken vilken numer är genomtänkt, syftar till att premiera deltagande. Sista båt i varje delsegling får således en poäng mer än den som ej behagar att visa sig, d.v.s en poäng. Näst sista båt får två poäng o.s.v. Den båt som placerar sig på andra plats får följaktligen så många poäng som hon/han har båtar efter sig + en poäng. Segraren får för sin fina bedrift en extra bonuspoäng. Är det t.ex. 10 deltagare får segraren 11 poäng, tvåan får 9 p. (poäng), trean 8 p. o.s.v.
Den som ej lyckas ta sig i mål får en halv poäng. Då detta är det enda sätt
att få halva poäng och detta tydligt visar sig i slutresultatet på höstkanten rekommenderas den berörde seglaren att nogsamt överväga sitt beslut innan hon/han avbryter sin segling. Ett annat tips är att se till att man bryter ett jämnt antal delseglingar, alternativt att - vilket Gud förbjude - köpa kölbåt.

Vid säsongens slut skola resultatet sammanräknas av någon räkningskunnig person, eller om sådan saknas av kassören. För att ej riskera ytterligare påfrestningar på seglarnas familjer o. dyl. (uteblivna semestrar etc.) och på andra ointresserade må de sämsta delseglingarna borträknas.
Dock måste alltid 15 delseglingar räknas. Den seglare som får flest poäng vinner, den som får näst mest blir tvåa o.s.v.
Om två seglare hamnar på samma slutpoäng blir bästa delresultatet avgörande. Om alla delresultat visar sig vara lika bra/dåliga blir sista kvällsköret avgörande. Vore resultatet även då lika kommer en direkt avgörande skiljesegling att avgöras på Fjåset tredje onsdagen i december kl. 18.00.
Därmed torde risken att få två seglare på samma slutpoäng att minska.

10§

Slutsegraren (-innan) får i nästkommande års telefonkatalog titulera sig KVÄLLSKÖRSMÄSTARE (-INNA) och får en inskrift i MKS:s vandringspris "Fjåsets Riddare".
Dessutom tillkommer äran........

 


Detta reglemente är skapat i mitten av 1980-talet av Stefan och Magnus.
Vördsamt redigerat av Peter och Bobbie, januari 1998.

Uppdaterad: 2017-10-15 20:30

Postadress:
Mälarhöjdens Kanotsällskap
Pettersbergsvägen 54
12940 Hägersten

Besöksadress:
Pettersbergsvägen 54
12940 Hägersten

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info