Hoppa till sidans innehåll

Arbetsdagar


 

Arbetsdagar för 2018 är:

 14 april, samling kl. 9.30 

 14 oktober, samling kl. 9.30

 

Som arbetspliktiga räknas alla medlemmar som innehar båtplats oavsett båttyp, på MKS.

En normal "arbetsplikt" är ca 4-8 timmar per år. Arbetsplikten kan bestå av deltagande i vårens/höstens städdagar eller olika sorters specialuppdrag som görs under året. Specialuppdrag måste vara sanktionerade av hamnfogden/styrelsen. Den som utfört arbetsplikt skall själv tillse att den sammankallande noterat detta, annars löper medlemmen risk att debiteras för utebliven arbetsplikt.

Eventuella byten emellan grupper måste personen själv ordna och sedan meddela hamnfogden att byte skett. Om någon inte utför sin arbetsplikt inom tidsgränsen, kommer kassören utifrån deltagarlista/or från årets arbetsdagar att debitera medlemmen 500:-. Denna avgift skall betalas till MKS.

Observera. Alla medlemmar med båtplats i MKS hamn måste kontrollera till vilket arbetspass man har blivit utsedd. Meddela hamnfogden i god tid eventuella förhinder så att ersättare kan utses. De som inte är med under vårens arbetsdagar ingår i reserven och kommer mest troligt att ingå i arbetslaget för höstens arbetsdag. 

 

Listan utgår från innehavare av båtplats 2018

 Vårens husvärdar

 Höstens husvärdar

Maj

Juni

Juli

Therese Karlsson

Hanna Persson

Kåre Jansson

Augusti

September

Oktober

Janne Ask

Pontus Fernström

Olle Wenrup

För att se vad en husvärd gör klicka här >>

 

 

Ordinarie arbetsdag lördag 14/4 Samling 09:30

UppgifterFärdigställa ponton, montera förtöjningsgods för alla båtar, lägga nya och justera bojförtöjningar, montera nya duschslangar, återmontera cykelställ, bygga förvaringsställ för fler riggar mm mm.

Kallade: Rutger af Sandeberg, Kristin Wilhelmsson, Annelie Lundstedt, Christer Ljunggren, Hasse Thambert, Bobbie Baars, Annica Vellinga, Fabian Lenhard, Eva Grossman, Stefan Kindborg

 

Ordinarie arbetsdag lördag 14/10 Samling 09:30

Uppgifter

  • Montera matta på ponton
  • Montera kvarvarande plank längs västra sidan
  • Byta ut/reparera plasttak över mastställ inför vintern
  • Kontrollera/reparera beslag på mooring whips
  • Kontrollera/åtgärda hela trädäcket så att inga skruvskallar eller spikar står upp
  • Borra hål i trappens stannplan och ordna bortledning av vattnet (vintertid blir det en livsfarlig isbana här)
  • Slutföra och montera tak över ställ för radialriggar
  • Bygga en snyggare extra överliggare vid cykelparkeringen
  • Allmän städning/uppsnyggning på tomten

Kallade: Anders Örtnäs, Stefan Sundblom, Ann Lorén, Åsa Polfjärd, Nina Westerlind, Pelle Ek, Peter Degerfeldt, Lennart Eriksson, Eva Grossman, Marc Schwer, Johan Gabrielsson, Ben Bultman

 

 

vårens respektive höstens arbetsdag är respektive arbetslag som är ansvariga för det arbetet de skall utföra enligt den plan som finns. Om det mot förmodan finns folk som inte infinner sig på arbetsdagen eller hör av sig till hamnfogden kommer det att delas ut specialuppdrag som skall vara utförda före juni månads utgång för vårens grupp respektive före årsskiftet för höstens grupp

Inom vårens arbetslag utses personer som istället för vårens arbetsdag är husvärd en månad åt gången maj-juni. Utses av hamnfogden/styrelsen om ej frivilliga.

Inom höstens arbetslag utses personer som istället för höstens artbetsdag är husvärd en månad åt gången augusti-oktober. Utses av hamnfogden/styrelsen om ej frivilliga.

  

   
   

 

 

montera kvarvarande plank längs västra sidan

- byta ut/reparera plasttak över mastställ inför vintern

- kontrollera/reparera beslag på mooring whips

- kontrollera/åtgärda hela trädäcket så att inga skruvskallar eller spikar står upp

- borra hål i trappens stannplan och ordna bortledning av vattnet (vintertid blir det en livsfarlig isbana här)

- slutföra och montera tak över ställ för radialriggar

- bygga en snyggare extra överliggare vid cykelparkeringen

- allmän städning/uppsnyggning på tomten

Uppdaterad: 03 SEP 2018 23:05

Postadress:
Mälarhöjdens Kanotsällskap
Pettersbergsvägen 54
12940 Hägersten

Besöksadress:
Pettersbergsvägen 54
12940 Hägersten

Kontakt:
Tel: Se under Om klubben - Styrelse och Kontaktpersoner
E-post: This is a mailto link

Se all info