Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till MKS ordinarie årsmöte för verksamhetsåret 2017


Tid:        Fredagen 9 mars 2018, kl. 18.00 - ca 19.30. Därefter mat och dryck för de som vill.

Plats:      Jakobsbergs Gård, Odd Fellowvägen 18 - 20, Skärholmen

Anmälan till årsmötet och middagen görs här på hemsidan (se anmälningsformulär nedan). Verksamhetsberättelsen dyker upp i brevlådan i början av mars.

Middagen efter mötet är subventionerad och kostar 100 kr, medtag egen dryck. Under middagen kommer ett nytt lasersegel lottas ut bland de topp 15 i MKS Cup 2017. 

Välkommen!
Stefan Kindborg
Ordförande MKS

 

DAGORDNING                     

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Val av a) ordförande, b) sekreterare för mötet
 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
 5. Fråga om mötet är behörigt utlyst
 6. Fastställande av föredragningslista
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Redogörelse för Seglarskolan 2017
 9. Kappseglingsutvärdering 2017
 10. Hamnen
 11. Kassarapporten för 2017 uppläses
 12. Revisionsberättelse 2017
 13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 14. Val av styrelse:
  1. Val av antal styrelseledamöter och suppleanter
  2. Val av styrelseledamöter och suppleanter
   (ordförande, kassör och två ledamöter ej valbara - valda på två år vid årsmötet 2017)
   1. Sekreterare, väljs på två (2) år
   2. Hamnfogde, väljs på två (2) år
   3. Övriga ledamöter väljs på två (2) år
   4. Suppleanter väljs på ett (1) år
 15. Val av två revisorer för en tid av ett (1) år.
 16. Val av två ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år.
 17. Fastställande av budget och avgifter för 2018
 18. Motioner och förslag
 19. Mötets avslutande

Prisutdelning och omnämnanden sker direkt efter årsmötets avslutande.

Om du har något utöver dagordningen som du vill ta upp, glöm då inte skicka en motion till sekreteraren Nina Westerlind (This is a mailto link). Motioner till årsmötet ska enligt stadgarna vara inlämnade till styrelsen senast fyra veckor innan årsmötet.

Anmälan till årsmöte och middag - senast 2 mars.

Inkomna motioner och övriga årsmöteshandlingarna publiceras på Medlemssidorna under Årsmöteshandlingar

Postadress:
Mälarhöjdens Kanotsällskap
Pettersbergsvägen 54
12940 Hägersten

Besöksadress:
Pettersbergsvägen 54
12940 Hägersten

Kontakt:
Tel: Se under Om klubben - Styrelse och Kontaktpersoner
E-post: This is a mailto link

Se all info