Hoppa till sidans innehåll

MKS Miljöprogram


MKS Miljöprogram redovisar klubbens mål och policy avseende miljöfrågor. Miljöprogrammet redovisar också klubbens regler på miljöområdet och plan för avfallshantering och energiförbrukning. 

MKS ska värna om en god miljö och verka för en låg miljöbelastning från klubbens verksamhet.

MKS driver verksamhet på vattnet och i anslutning till vattnet östra Mälaren. Östra Mälaren är vattenskyddsområde, vilket ställer särskilda krav på aktiviteter som kan påverka miljön. MKS huvudsakliga verksamhet är jollesegling, vilken i sig utgör en mycket liten miljöbelastning. Men verksamheten använder också motordrivna säkerhetsbåtar. MKS äger och förvaltar också sitt klubbhus med tomt, i direkt anslutning till vattnet.

Miljöpolicy

MKS ska värna om en god miljö och verka för en låg miljöbelastning från klubbens verksamhet.

MKS styrelse ska regelbundet behandla miljöfrågor och ta medvetna beslut för att verka för en låg miljöbelastning av klubbens verksamhet.

Regler

Båtbottenfärg

MKS tillåter inte målning av båtar med biocidfärg (giftfärg) för att undvika påväxt på botten. MKS säkerhetsbåtar och jollar är omålade och tvättas med mekanisk rengöring och godkända tvättmedel. Medlemmarna får inte använda giftig bottenfärg eller skadliga rengöringsmedel vid tvättning av egna jollar. Klubben har inhandlat ett rengöringsverktyg med skaft, en s.k. Scrubbis, som får användas av alla medlemmar.

Stockholms stads miljöförvaltning, som är tillsynsmyndighet i miljöfrågor, har som målsättning att inga båtar ska vara målade med biocidfärg båtar år 2020. Kemikalieinspektionen godkänner ingen biocidfärg för Mälaren.

Lagning av båtar

Lagning av båtar med därför avsedda produkter är tillåtet på MKS tomt. Inga lösningsmedel eller färger få hällas ut i vattnet, i avlopp eller i soptunnor utan ska tas om hand som farligt avfall. Det åligger den enskilde att omhänderta avfallet såsom kommunen föreskriver.

Farligt avfall ska lämnas till återvinningsstation.

Drivmedel och tankning

Flera av MKS säkerhetsbåtar har lösa bensintankar och tankas från dunk. Bensindunkar förvaras i särskild låda. Tankning ska ske utan spill. MKS har införskaffat lämpliga trattar och kontrollerar regelbundet att bensindunkarnas pipar är försedda med nödvändiga tätningspackningar. Uttjänta dunkar kasseras och lämnas till återvinning.

MKS har bytt ut gamla tvåtaktsmotorer och använder nu bara moderna, mer miljövänliga, motorer.

Sophantering

Medlemmar får inte skräpa ner på MKS tomt eller i vattnet. Allt skräp ska lämnas, i därför avsedda, sopkärl. Aluminiumburkar ska lämnas i särskilt kärl. Större sopor och sopor från arbetsdagar ska källsorteras och köras till återvinningscentral.

MKS har utsedda husvärdar som tömmer klubbens sopkärl i soptunna, som töms av kommunen.

Målningsarbeten

Vid underhåll av MKS klubbhus eller ställningar ska miljövänliga färger användas. Förbrukade färgburkar, penslar och lösningsmedel ska lämnas till återvinning.

Grillning

Utomhusgrillen ska tändas med elektrisk tändare. Tändvätska ska inte användas.


Avfallshanteringsplan

MKS avfall består i huvudsak av hushållssopor av typen papper och förpackningar. Klubben källsorterar aluminiumburkar, farligt avfall och större byggavfall från t.ex. arbetsdagar. Det förekommer inga stora mängder matavfall och källsortering av det fyller därför mycket liten funktion.

Aluminiumburkar – Särskilda kärl finns. Lämnas till returburksåtervinning.

Farligt avfall – Särskilt kärl finns. Lämnas till återvinningsstation. /Införs 2021/

Hushållssopor – Kärl på över och undervåning och särskilt kärl på toalett. Lämnas i soptunna som töms av kommunen.

Byggavfall – Sorteras och lämnas till återvinningsstation.

Energiplan

MKS energiförbrukning består av bränsle till säkerhetsbåtar och el för uppvärmning och varmvatten. Klubbens verksamhet medför också transporter för medlemmarna till och från aktiviteter.

Vid utbyte av båtmotorer ska alltid bränsleförbrukning vara en parameter i utvärderingen.

Bensinförbrukningen kan reduceras om motorerna stängs av vid längre uppehåll men här måste en avvägning göras med tanke på behovet att snabbt kunna bistå seglande som hamnar i trångmål.

Uppvärmning av klubbhuset bör ske efter behov. T.ex. så kan temperaturen på övervåningen sänkas vintertid om inga aktiviteter pågår. Fjärrstyrning av element kan vara en möjlighet men då måste klubbhuset vara ständigt uppkopplat.

Vid utbyte av ljuskällor ska nya energisnåla alternativ användas.

De flesta av klubbens armaturer är idag försedda med LED-lampor.

För bastu med bastuaggregat är det svårt att se någon möjlig energisänkning. Aggregatet är försett med automatisk avstängning efter användning. Onödig användning av varmvatten begränsas då det är många som väntar på sin tur och ingen kan duscha mer än vad som behövs.

Medlemmarnas transporter till klubben är självreglerande då det är mycket få parkeringsplatser i området. De som kan väljer av naturliga skäl att gå, cykla eller åka kommunalt.

Uppdaterad: 17 FEB 2021 18:04 Skribent: Leif Wadholm

Postadress:
Mälarhöjdens Kanotsällskap
Pettersbergsvägen 54
12940 Hägersten

Besöksadress:
Pettersbergsvägen 54
12940 Hägersten

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info